Werkgelegenheid in Nederland

Werkgelegenheid in Nederland

4 februari 2020 0 Door Fred

De werkgelegenheid in Nederland is een veel voorkomend gespreksonderwerp. We hebben er allemaal wel op de een of andere manier mee te maken. Het gaat goed met de werkgelegenheid in ons land. Er zijn nog steeds veel mensen werkloos. De overheid heeft nog een flinke uitdaging om de groeiende werkgelegenheid om te zetten naar een verdere daling van de werkloosheid. De juiste mensen in openstaande vacatures plaatsen blijkt in de praktijk nog een hele klus.

Economie en werkgelegenheid

De Nederlandse economie draait nog steeds goed en hoewel de werkloosheid iets stijgt, is de werkgelegenheid hoger dan ooit. Daardoor liggen er kansen om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt extra te ondersteunen. Het kabinet gaat dit jaar extra geld uitgeven om de arbeidsmarkt makkelijker toegankelijk te maken en mensen met een beperking te ondersteunen bij het vinden van een baan. Hierdoor zullen er het komende jaar naar verwachting veel openstaande vacatures vervuld kunnen worden. De wereld verandert en de arbeidsmarkt ook. Door ontwikkelingen in de technologie, economie en samenleving is het de vraag of de bestaande regels op de arbeidsmarkt nog wel de gewenste doelen bereiken. Het kabinet wil de verschillen tussen vast en flexwerk en tussen werknemers en zelfstandigen zonder personeel verkleinen. Het doel hiervan is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken hun medewerkers een vast contract aan te bieden. De verwachting is dat de economie dit jaar blijft groeien. De groei zal minder groot zijn dan de afgelopen jaren. De oorzaak hiervan zijn onder andere de stikstof en PFAS perikelen die gaande zijn.

Groeiende regio’s en sectoren

Niet in alle regio’s zal de economische groei even groot zijn. De verwachting is dat de gebieden rondom Eindhoven, Utrecht en Amsterdam de grootste groei gaan doormaken. Rondom Eindhoven zijn veel bedrijven gevestigd die te maken hebben met de Informatie Technologie. Door de verwachte groei in deze regio en sector zullen er veel technische vacatures gaan ontstaan. Verder wordt er verwacht dat in het onderwijs en in de zorg de groei bovengemiddeld zal zijn. De financiële sector en de bouw zullen een kleine groei doormaken. De bouwsector heet vooral last van de eerder genoemde stikstofperikelen maar ook van een groeiend personeelstekort. Naast de regio’s waar de grootste groei verwacht wordt zijn er ook een aantal nieuwe gebieden die groei zullen laten zien. Rondom de Veluwe en in Friesland liggen volop mogelijkheden voor groei. De uitdaging blijft om de groeiende werkgelegenheid om te zetten in een dalende werklosheid en een afnemend personeelstekort in bepaalde sectoren.