Stroomverwarring in Elektriciteitsland

21 juli 2018 0 Door Fred

Stijgen of dalen?

Je verwacht het eerder met het nieuwe jaar, maar wat we deze maand meemaken is toch uitzonderlijk.

En uitzonderlijk niet alleen omdat je dan toch weer een nieuwsbrief in je bus krijgt na zovele maanden. Het zijn de prijsevoluties tussen januari en februari die eerder verwarrend zijn. Sommige tarieven stijgen, andere dalen en dat soms zelfs voor eenzelfde leverancier. Meer nog, het gebeurt dat prijzen voor het enkelvoudig tarief en het dagtarief stijgen, maar deze voor nacht en uitsluitend nacht dalen. Of nog: dalen voor nacht en stijgen voor uitsluitend nacht.

Normaal mag je verwachten dat de “vaste tarieven” wijzigen bij het begin van de maand en de “variabele tarieven” in februari gelijk zijn gebleven ten opzichte van de prijzen van januari.

“Hoezo vast=wijzigen, variabel=niet wijzigen. Hoe kan dat nu?” zal je je afvragen. Wel eenvoudig: variabele tarieven mogen wettelijk maar om de drie maanden worden geïndexeerd. Vroeger (voor april 2012) waren de leveranciers volledig vrij en indexeerden ze hun tarieven elke maand. Dat gaf nogal wat wijzigingen en dat vond de regering alles behalve wijs. Maandelijkse prijsstijgingen (toen) hadden een nogal nadelige invloed op de inflatiecijfers, zodat de regering op 1 april 2012 besloot om de prijzen te bevriezen tot eind 2012. Daarna zou er toch nog een zekere indexering worden toegelaten, maar dan slechts om de 3 maanden, met andere woorden per kwartaal. En zo geschiedde: elk kwartaal worden de prijzen van de geïndexeerde tarieven nu aangepast. Tussen januari en februari kan dat dus niet. Variabele tarieven zijn in februari dus niet gewijzigd. Of toch? Jazeker, zie verder.

Voor de vaste tarieven (deze die voor een, twee of drie jaar gelden) daarentegen, geldt de beperking die de regering heeft opgelegd niet. Vaste tarieven kunnen dus elke maand worden aangepast – alleen voor nieuwe klanten wel te verstaan – want ze moeten natuurlijk voor het volgende jaar of jaren onveranderd blijven. Dat wordt zo vastgelegd in het contract. Eens het contract getekend, ben je zeker van de prijs. Tenminste toch van de “naakte energieprijs”, want de meeste leveranciers (er zijn een paar uitzonderingen), passen hun tarieven toch onmiddellijk aan bij gewijzigde nettarieven of verplichtingen van de overheid die kosten met zich meebrengen. De meeste van de vaste tarieven werden tussen januari en februari dus gewijzigd, ook zonder of bovenop een doorrekening van gewijzigde overheidsbeslissingen.

Enkele voorbeelden

Eneco voerde een zeer lichte vermindering in voor het enkelvoudig tarief en dagtarief, maar een vrij aanzienlijke verhoging voor het nachttarief en het uitsluitend nachttarief, die nu beide gelijk zijn, in navolging van andere leveranciers die ook gelijke nacht- en uitsluitend nachttarieven hebben.

Daarnaast bij Eneco ook een grote verrassing en nieuwigheid: PV eigenaars worden gefactureerd aan één eenvormig tarief van 5,47 ct/kWh (“naakte energieprijs”), zowel voor het enkelvoudige tarief, de gescheiden dag- en nachttarieven, als voor het uitsluitend nachttarief. Daar moeten natuurlijk wel de nettarieven worden bijgerekend, die niet eenvormig zijn, zodat de uiteindelijke prijs wel afhangt van de verbruiksperiode. Geen enkele andere leverancier doet hen dat na. Nacht- en uitsluitend nachttarieven tenderen wel steeds meer naar mekaar (zie verder), maar wanneer geen onderscheid tussen dag- en nachtverbruik wordt gemaakt (zoals bij enkelvoudige meters), neigen die eerder naar het dag- dan naar het nachttarief.

De Electrabeltarieven stijgen, behalve voor Fix-online enkelvoudig- en dagtarief. Voor nacht en uitsluitend nacht, die beide al langer gelijk zijn, stijgen de tarieven van Fix-online toch ook.

Voor Energie 2030 is het altijd al een beetje ingewikkeld geweest:
Clean Power Europe:
matig stijgend, maar uitsluitend nacht sterk stijgend om gelijk te komen met het gewone nachttarief
100%groen/100%regionaal:
– 1 jaar: stijgend
– 2 jaar: dalend (maar uitsluitend nacht nog niet gelijk aan gewoon nacht)
– 3 jaar: dalend maar uitsluitend nacht stijgend om gelijk te komen
100%groen + regionaal/100% groene stroomcertificaten:
– 1 jaar: stijgend
– 2 jaar: gemengd
– 3 jaar: nacht daalt en uitsluitend nacht stijgt om zo gelijk te komen

Niet bepaald eenduidig dus.

Belpower, Eni basic en Eni relax 1 of 3 jaar, blijven onveranderd. Het tarief van Ecopower is al jaren ongewijzigd gebleven op 22 ct/kWh, met abonnementskost nul en inclusief alle kosten van netbeheer, taxen, bijdragen, enz.

Essent vast 1 en 3 jaar: alleen het uitsluitend nachttarief stijgt licht om gelijk te komen met het gewone nachttarief. Beide tarieven (1 of 3 jaar) zijn overigens al een tijdje gelijk, ongeacht hun contractduur.

De tarieven van Ebem, Lampiris, Watz en Luminus Click stijgen.

Het tarief Luminus Eco+ verdwijnt en Luminus Fix wordt Luminus Ecofix. De energieprijs zelf is onveranderd gebleven, maar de abonnementsprijs van 59,29 euro voor de dagmeter en 12,10 euro voor de nachtmeter, wordt nu 66,55 euro voor alle meters samen.

De tarieven van OctaPlus kennen ook een eigenaardig verloop:
– Energybox vast 1 jaar: vrij sterk stijgend
– Energybox vast 2 jaar: licht stijgend
met ook nog volgende eigenaardigheid voor het variabele tarief Octa Plus Web Variabel. Dat is in februari sterk DALEND en dat ondanks het principe dat indexering alleen per kwartaal wordt toegepast. Dit is zeer ongebruikelijk, maar mag wel. Een tariefdaling (buiten index) of eigenlijk een wijziging van tariefformule kan, mits daarna toch het principe van maar driemaandelijkse indexering gehandhaaft blijft, wat natuurlijk risico’s inhoudt.

Wat eigenlijk niet kan, is wat bij Essent Variabel Groen Vooraf (sterk stijgend) en Essent Variabel Groen (middelmatig tot sterk stijgend) gebeurt. Dit is tegen alle regels in.

Bij Elegant, eveneens een variabel tarief, speelt dan weer een ander fenomeen: de tariefkaart is weliswaar tussen januari en februari ongewijzigd gebleven, maar de vooruitzichten voor de tarieven van de volgende kwartalen vertonen een vrij sterk dalend karakter. Bij een prijsvergelijking tussen de verschillende leveranciers is dat laatste juist het criterium dat voor ogen zou moeten worden gehouden. Huidige (indexeerbare) tarieven voorspellen de toekomst van het volgende jaar niet. Bij geïndexeerde tarieven op basis van beursprijzen kan men de toekomst wel wat beter voorspellen, doordat de energiebeurzen ook al prijzen voor leveringen in volgende kwartalen vermelden. Een Charter voor goede praktijken voorziet dat berekeningen dan ook op basis van dat laatste moeten gebeuren. De berekeningmodule van stroomtarieven.be houdt hier al gedeeltelijk rekening mee, maar slechts voor zover de leveranciers hierover publieke mededelingen doen.

WaseWind tenslotte heeft haar tarieven voor februari nog niet bekend gemaakt.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.