Stroomprijsverhoging ondanks bevriezing

10 juni 2018 0 Door Fred

Is er misschien dooi?

Dooi of niet, morgen stijgt alvast één stroomprijs: die van het sociaal tarief.

Was er dan geen bevriezing tot eind dit jaar, zal je wel denken?
Jawel, maar blijkbaar niet van de tarieven die door de overheid zelf worden vastgelegd.

Het sociale tarief wordt altijd voor 6 maanden vastgelegd en is, normalerwijze, gebaseerd op de prijs van de goedkoopste leverancier, gecombineerd met de goedkoopste netbeheerder, uit een vorige periode. Telkens op 1 augustus en 1 februari wordt het sociale tarief aangepast. Een soort indexaanpassing dus, aangezien het tarief mee gebaseerd is op zowel de geïndexeerde als de vaste prijzen van de commerciële leveranciers.

Nu blijkt dat de prijs in het wat verre verleden inderdaad wel vrij hoog lag, maar ondertussen internationaal een dalende tendens vertoont, en er een bevriezing is sinds 1 april 2012, althans toch van de geïndexeerde tarieven, komen we tot de paradoxale vaststelling dat uitgerekend dan nog het sociale tarief nu stijgt.

De tariefbevriezing van april 2012 tot eind dit jaar had als bedoeling om de invloed op de index wat af te zwakken. Vraag is of ook het sociale tarief in de gezondheidsindex van consumptieprijzen wordt meegerekend? En of de leveranciers zelf die tariefverhoging dan wel mogen doorrekenen aan de meest zwakkeren, terwijl de anderen ongemoeid worden gelaten?

Concreet:

Het enkelvoudig sociaal tarief stijgt morgen van 15,39 naar 16,45 ct/kWh
Het dagtarief stijgt iets minder snel van 18,19 naar 18,57 ct/kWh
Het daltarief stijgt nog minder snel van 11,97 naar 12,00 ct/kWh
Het uitsluitend nachttarief tenslotte stijgt van 7,33 naar 7,78 ct/kWh

In al deze prijzen zijn heffingen, bijdragen en taxen inbegrepen, met uitzondering van de federale bijdrage (+/- 0,50 ct/kWh, naargelang de netbeheerder).

De tariefkaart wordt gepubliceerd op de website van de CREG, onder “sociaal maximumprijs” (correcter Nederlands zou zijn “sociale maximumprijs”), zowel “hors TVA” als “TVA comprise” (sic).

Een prijsvergelijking van de tarieven, inclusief het sociale tarief, en datzelfde tarief zoals het vroeger bestond, vindt u zoals steeds op www.stroomtarieven.be.

Fraai staaltje van CREG communicatie: Vroeger: GSC te duur: leidt tot hoge tarieven. Nu: GSC wordt in Vlaanderen verlaagd: leidt tot hogere tarieven.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.