Nieuws van de dag

21 februari 2018 0 Door Fred

Aantal overstappers stijgt

De VREG betreurt traditioneel dat er nog teveel mensen zijn die nog altijd geen contract hebben getekend en dus nog steeds bij de “dure” standaardleverancier zijn geabonneerd voor hun elektriciteit. Deze week kondigde ze nochtans triomfantelijk aan dat in de periode januari-februari niet minder dan 41.000 gezinnen zijn overgestapt naar een andere leverancier. Dat zijn niet alleen gezinnen die nog bij de standaardleverancier horen, maar ook gezinnen die vroeger al een keuze hebben gemaakt, maar nu opnieuw voor een andere kiezen. Een en ander zou vooral te maken hebben met de stijgende tendens tot samenaankoop, waardoor een gunstig tarief kan worden aangeboden.

Voor een andere leverancier kiezen loont

Gisteren liet de VREG weten dat het verschil tussen de duurste en goedkoopste leverancier soms wel kan oplopen tot 700 euro per jaar (gas en elektriciteit samen). Nu is iedereen natuurlijk niet aangesloten bij de duurste leverancier en is de zogenaamd goedkoopste leverancier ook niet voor iedereen dezelfde of geschikt. Alles hangt zo een beetje af van je verbruik tijdens de dag, de nacht en de weekends, of je al dan niet zonnepalen hebt en/of je elektrisch verwarmt met bij voorbeeld uitsluitend nachttarief.

Het is ook niet evident dat je beste keuze van vorig jaar ook vandaag nog de beste keuze is. De energieprijsevoluties tussen maart en april van dit jaar kan dat misschien illustreren. Alleen al bij Electrabel is er een verschil naargelang het product dat je afneemt. Terwijl de prijs voor EnergyPlus vrij duidelijk stijgt, is dat bij ServicePlus maar licht het geval en stijgt de dagprijs van FixPlus, maar daalt de nachtprijs dan weer. De prijs voor GroenPlus blijft kwasi gelijk, maar ook hier toch weer een lichte stijging/daling naargelang het dag- of nachttarief.

Daar waar Lampiris traditioneel als een goedkope leverancier wordt gezien, noteert die tussen maart en april toch een vrij sterke prijsstijging. De grootste stijging wordt genoteerd bij OctaPlus: niet minder dan 1 ct/kWh voor de dagprijs en in evenredige mate ook de nachtrijs. Een en ander heeft te maken met de indexering van beide tarieven op basis van energiebeurzen.

Essent Vast stijgt vrij gevoelig, terwijl Essent Eco daalt tijdens de dag en stijgt tijdens de nacht. Nuon vast blijft op hetzelfde niveau, Nuon variabel daalt. De prijs van Ebem daalt eveneens. Bij Luminus is er eveneens een onderscheid naargelang het product: Actief stijgt zacht tot matig, Click daalt of blijft constant naargelang dag- of nachtverbruik, Groen stijgt en voor Luminus vast ziet het er als volgt uit: het enkelvoudig tarief blijft gelijk, dag- en nachttarief van dubbeltariefmeter stijgen beide, waarbij de nachttarieven (gewoon en exclusief) dan nog relatief het meest.

Opmerkelijk: de totaalprijzen van Ecopower en Wase Wind wijzigen niet, ondanks de verhoogde nettarieven die nochtans in hun prijs inbegrepen is! Hierdoor komen ze automatisch als goedkoopste uit onze prijsvergelijking, ten minste toch voor de contracten die deze maand worden gesloten. (zie ook verder i.v.m. deze problematiek)

Genoeg redenen dus om op onze berekeningsmodule na te gaan of je nog goed zit bij je huidige leverancier.

Wie overstapt wint gratis stroom

Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief, maakt iedereen die in 2011 overstapt naar een andere elektriciteitsleverancier kans op een verdubbeling van het aantal gratis kWh waar hij volgens de Vlaamse wetgeving recht op heeft. En dat deze keer dan niet op kosten van de nettarieven zoals de Vlaamse regeling, maar op kosten van stroomtarieven.be zelf ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan.

Opgelet: je kans om te winnen is vrij groot. Nog maar een 10-personen geloven blijkbaar dat dit geen aprilgrap is, al is er wel iemand die zijn kansen verhoogt door zich regelmatig opnieuw kandidaat te stellen. Dat mag volgens het reglement.

Hoeveel kost ons de subsidiėring van de zonnepanelen nu?

De laatste tijd is er nogal wat te doen over de 72 euro tariefverhoging als gevolg van de subsidiėring door Eandis van de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen. Vooreerst is die 72 euro exclusief BTW, inclusief dus zo’n goede 87 euro. Bovendien is dat een gemiddelde. Het is geen vast bedrag, maar berekend op het gemiddeld verbruik van een gezin. Niet iedereen verbruikt dit gemiddelde. Het is ook een gemiddelde over alle netbeheerders die tot Eandis behoren samen. Niet elke netbeheerder kent dezelfde stijging.

Gaselwest verhoogt haar dagtarief met 3,96 ct/kWh
Imea verhoogt haar dagtarief met 1,59 ct/kWh
Imewo verhoogt haar dagtarief met 2,77 ct/kWh
Intergem verhoogt haar dagtarief met 4,20 ct/kWh
Iveka verhoogt haar dagtarief met 2,92 ct/kWh
Iverlek verhoogt haar dagtarief met 2,75 ct/kWh
Sibelgas Noord verhoogt haar dagtarief met 2,17 ct/kWh

De nachttarieven worden met 1,13 tot 4,23 ct/kWh (!) verhoogd.
Onbegrijpelijk is de verlaging van het uitsluitend nachttarief bij elke netbeheerder, met cijfers gaande van 1,08 ct/kWh (Iveka) tot 1,23 ct/kWh (Intergem). Uitgerekend deze laatste verhoogt haar dag- en “gewoon” nachttarief juist het meest. Is het misschien de bedoeling om elektrische verwarming, ondanks haar hoog verbruik, een beetje te sparen? PV-bezitters met elektrische verwarming kunnen er maar hun profijt mee doen.

Wil je weten wat voor jouw verbruik en bij jouw netbeheerder de exacte kost is van de nieuwe regeling? Surf dan naar onze berekeningsmodule op www.stroomtarieven.be/bereken. Daar vind je voortaan naast de jaarkost voor de huidige situatie (april 2011), ook de kost die je (in april 2011) zou hebben betaald mochten de nettarieven op 1 april niet zijn verhoogd.

Wat met Ecopower en Wase Wind?

Ecopower en Wase Wind zijn de enige leveranciers die een tarief hanteren “inclusief nettarieven, belastingen, heffingen en bijdragen” en dat gegarandeerd voor één jaar. Zij moeten dus de gestegen nettarieven op eigen kosten nemen. Uitgerekend van deze sympathieke leveranciers (want “echt” 100 % groen) kan je toch niet vragen dat zij dat zouden blijven doen. Zij zijn, langs leverancierszijde, het grootste slachtoffer van het succes van de zonnepalen. Als je groene elektriciteit wil is aankoop bij een groene leverancier macro-economisch veel gunstiger dan eigen productie met een dure technologie. Een echte paradox van het succes van groene stroom dus.

Wat met ons voorstel van oplossing?

In onze nieuwsbrief van 1 april 2011 deden we een aantal voorstellen voor een (gedeeltelijke) oplossing van het probleem van de toenemende eigenproductie, nadat is gebleken dat de kosten voor de PV-subsidies slechts een deel van het probleem is.

In de 7deDag van vorige zondag gaf minister Freya Van den Bossche aan dat injectietarieven voor de productie die op het net wordt gezet mogelijk moeten zijn. In hetzelfde programma was Eandis ons voorstel voor een aansluitingskost ook niet ongenegen.

Ook Johan Vande Lanotte gaf gisteren op de Radio te kennen dat injectietarieven onvermijdelijk worden. Dat vereist wel het terugtrekken van het, overigens zeer recente, Vlaamse decreet dat injectietarieven onmogelijk maakt.

Over een mogelijk afschaffen van terugdraaiende meters werd van overheidszijde nog niets vernomen. Nochtans zal ook dit zeer binnenkort ter sprake moeten komen. Elk uitstel verhoogt alleen maar de problematiek van de dalende solidariteitsbijdrage aan openbare dienstverleningen van alle slag (gratis kWh, sociaal tarief, opvang van betalingsproblemen, REG-premies, openbare verlichting, …) en de economische realiteit van het verschil tussen kostprijs en verkoopprijs.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.