Verdubbel uw gratis kWh

11 augustus 2018 0 Door Fred

Stroomtarieven.be heeft zich altijd ingespannen voor een dynamische en vrije elektriciteitsmarkt waarin het wisselen van energieleverancier een vanzelfsprekendheid zou zijn, tenminste als daar redenen voor zijn, bijvoorbeeld een goedkoper tarief bij de concurrentie.

Daarom onze volgende aanbieding: wie in ons jubeljaar 2011 overstapt of is overgestapt naar een andere elektriciteitsleverancier, maakt kans op een verdubbeling van het aantal gratis kWh waarop hij volgens de Vlaamse reglementering recht heeft.

Hoewel we al van bij het begin in 2001 al onze bedenkingen hadden over dit systeem van gratis elektriciteit, maar anderzijds juist daarom, willen wij bij deze gelegenheid ook onze duit, letterlijk dan, in het zakje doen.

In tegenstelling tot de regeling van de Vlaamse overheid, waarbij de “gratis” kWh door iedereen wordt betaald via de kosten van de netbeheerder, krijg je van ons de kans om wel degelijk dezelfde hoeveelheid “echt” gratis te winnen (op een euro na, zie verder). Het maakt niet uit naar welke leverancier u overstapt. Wij zijn niet gebonden.

Zoals bekend, krijgt ieder Vlaams gezin 100 kWh gratis, met daarbovenop nog eens 100 kWh per gezinslid dat op hetzelfde adres is gedomicilieerd. Alleen de hoofdverblijfplaats komt in aanmerking.

De voorwaarden voor deelname zijn de volgende:

  1. in 2011 overstappen naar een andere elektriciteitsleverancier van uw keuze of dat sinds 1 januari 2011 ondertussen al hebben gedaan;
  2. voor eind april 2011 een sms sturen naar het verkorte nummer 3447 (kostprijs 1,- euro, geen abonnement en ook geen terugberichten, dus slechts éénmalige kost) met de vermelding ENERGIE PROFICIAT;
  3. als je wint, en voor dat je de prijs wordt toegekend, het bewijs leveren dat je effectief van energieleverancier bent veranderd (bijvoorbeeld door de welkomstbrief van je nieuwe leverancier);
  4. als je wint, en voor dat je de prijs wordt toegekend, een recente factuur tonen waarop vermeld staat op hoeveel gratis kWh je van de overheid recht hebt;
  5. als je wint, de toelating geven om je naam en woonplaats bekend te maken;
  6. als je wint, op erewoord verklaren dat je geen werknemer bent van een elektriciteitsleverancier.

Je kan je kansen verhogen door verschillende malen deel te nemen, maar alleen de SMS’s die in de maand april 2011 verstuurd zijn, worden als deelname geregistreerd.

Opgelet: een overdracht van een energieleverancier naar de netbeheerder, wordt niet als een overstap naar een andere energieleverancier beschouwd.

Van alle deelnemers wordt er één winnaar elektronisch uitgekozen met een zogenaamde “ad random-generator”. Er worden twee reserve-winnaars gekozen voor het geval de geselecteerde winnaar niet aan de voorwaarden voldoet of kan voldoen. Je wordt via je GSM verwittigd als je winnaar of reserve-winnaar bent. Je hoeft dus geen extra informatie op te nemen in je SMS.

Als de winnaar geabonneerd is op onze nieuwsbrief, krijgt hij er nog eens 3 maal het aantal kWh bovenop als het aantal maanden dat hij op 1 april 2011 geabonneerd zal zijn. Trouwe abonnees worden dus extra beloond.

De prijs wordt in geld uitgekeerd. Het is voor ons immers onmogelijk om met elke energieleverancier overeen te komen om de prijs via een korting op zijn factuur toe te kennen. Als waarde voor de gratis kWh wordt het bedrag genomen dat door de VREG als waarde van de gratis kWh voor 2011 werd bekendgemaakt, m.a.w. 19,143 ct/kWh (BTW inbegrepen). Een gezin van 4 personen ontvangt dus 0,19143 X 500 = 95,71 euro als het wint.

Kijk dus vlug op www.stroomtarieven.be/bereken.php om te zien of je toch niet beter af bent bij een andere leverancier.

Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.