Eindelijk doorbraak in daadwerkelijke vrijmaking elektriciteitsmarkt?

9 januari 2018 0 Door Fred

De ministerraad keurde vrijdag 18 mei 2001 het protocol goed dat eerder werd afgesloten tussen de overheid, de gemeenten en de huidige eigenaars van het nationale transportnet van elektriciteit.

Het protocol voorziet dat de huidige eigenaar, CPTE of Coördinatie van Productie en Transport van Elektriciteit, een samenwerking tussen de private elektriciteitsproducent Electrabel (91,5 %) en de publieke producent SPE (8,5 %) wordt omgevormd tot een maatschappij die zich uitsluitend met het transport zal bezighouden en de naam Elia zal dragen.

De juridische structuur van Elia bestaat ondertussen al. Het definitieve eigenaarschap moest nog worden geregeld.

Het protocol bestaat erin dat Electrabel en SPE elk 30 % van hun aandelen verkopen aan Publi-T, een speciaal daartoe opgerichte investeringsmaatschappij waaraan alleen Belgische gemeenten deelnemen.

Electrabel en SPE engageren zich ertoe dat zij uiterlijk binnen een termijn van twee jaar hun participatie zullen beperken tot eveneens 30 % van het kapitaal van de N.V. Elia. Dit zal gebeuren door de verkoop op de beurs van de resterende 40 % van de aandelen.

Een beursgang was al langer door de regering geëist, maar hierover kon wegens de recente beursontwikkelingen geen overeenstemming worden bereikt. Een ander obstakel was de vaststelling van de waarde van de bestaande infrastructuur. Er moest een compromis worden gezocht tussen de historische waarde en de marktwaarde van het net. Discussies over versnelde afschrijvingen uit het verleden, gedragen door de toen en nu nog ‘gebonden’ klanten, bemoeilijkte deze besprekingen.

De onafhankelijkheid tussen het netbeheer en de eigendom van productie-installaties was door de regering aanvankelijk nog hoger gesteld. Het akkoord bepaalt nu dat zes van de twaalf beheerders onafhankelijk zouden zijn van de ondertekenende partijen en de overige zes zouden worden gedeeld tussen de gemeenten en Electrabel.

Met de ondertekening en de goedkeuring van dit protocol lijken nu alle discussies van de baan, zodat de regering zich voorneemt om tegen midden juli de N.V. Elia aan te wijzen als beheerder van het landelijke elektriciteitsnet.

Het uitblijven een officiële aanwijzing van de enige kandidaat netbeheerder was vorige week nog aanleiding voor de vereniging van grootgebruikers van energie, Febeliec, om hard van leer te trekken tegen de regering met de dreiging om naar de Europese Commissie te stappen. Met het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie vanaf midden dit jaar in het achterhoofd, kon de regering zich deze stap van de industrie moeilijk veroorloven.

Ook voor de regulator (CREG), die de prijzen voor het transport van elektriciteit moet vaststellen is dit goed nieuws. Eens de netbeheerder gekend heeft de CREG immers alle elementen om op basis van de door haar reeds voorgestelde tariefstructuur, de concrete transportprijzen vast te stellen.

Naar verluidt zou ook de Europese Commissie gelukkig zijn met de beslissing van de Belgische regering.

Of hiermee een prijzenslag en het gevecht om de gunsten van de (grote) consument kan beginnen, zal in de tweede helft van dit jaar moeten blijken.

In de marge wordt ondertussen nog vernomen dat de geplande samenwerking van de SPE met het franse staatsmonopoliebedrijf EDF, waarvoor Febeliec eveneens had gewaarschuwd, uiteindelijk niet zal doorgaan.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.