Er komt vaart in de stroom

28 december 2017 0 Door Fred

De Vlaamse regering nam vandaag, vrijdag 20 april 2001, een aantal nieuwe beslissingen in verband met de vrijmaking van de energiemarkten.

Een eerste (principiële) beslissing behelst de wijze van inwerkingtreding van de diverse artikels van het elektriciteitsdecreet. Het decreet bestaat al langer, maar de diverse artikels moeten afzonderlijk en volgens een bepaalde volgorde in werking treden om alles in goede banen te leiden en juridisch sluitend te houden.

De tweede beslissing is de vastlegging van de kalender voor de vrijmaking van de elektriciteitsklanten. Deze kalender werd reeds eerder principieel goedgekeurd, maar de wet vereist een aantal adviezen van diverse organen alvorens een beslissing van de regering definitief wordt. Ook de huidige beslissing moet nog worden voorgelegd aan de Raad van State om ze op haar wettelijkheid te toetsen, maar hierbij worden geen problemen verwacht.

De kalender werd als volgt vastgelegd :

  • Eindafnemers die meer dan 20 GWh per jaar verbruiken en dit per locatie : onmiddellijk bij het invoegetreden van het besluit
  • Eindafnemers die meer dan 1 GWh per jaar verbruiken : vanaf 1 januari 2002
  • Eindafnemers met een aansluitvermogen van meer dan of gelijk aan 56 kVA : vanaf 1 januri 2003
  • Iedereen, tot en met de gewone huishoudens : vanaf 1 juli 2003

Een derde (princieps)beslissing gaat over de wijze van overdracht van klanten op het ogenblik dat zij vrij worden. Klanten kunnen vrij kiezen, maar doen dit niet altijd. Klanten die, zoals dat heet, in aanmerking komen om vrij te kiezen, mogen op dat ogenblik niet langer door hun netbeheerder worden bevoorraad. Daarom diende een systeem te worden uitgewerkt om aan de klanten die van deze keuzevrijheid geen gebruik wensen te maken, toch een leverancier toe te wijzen.

De laatste beslissing tenslotte gaat over vrije gasstromen : de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering van het ontwerp van aardgasdecreet, dat nu aan het Vlaams parlement ter stemming zal worden voorgelegd.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.