Vlaamse elektriciteitsregulator start website

10 december 2017 0 Door Fred

Onze webwatcher ontdekte het tot leven komen van de website van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (www.vreg.be)

De VREG zelf bestaat nog niet eens en toch heeft ze reeds een stek op het net. Op www.vreg.be was reeds een tijdje een welkomstwoord te zien in afwachting van haar oprichting, maar nu is het dus zover. De Vlaamse overheid kan blijkbaar niet wachten en stelt zich in de plaats van de VREG om de nodige informatie te verschaffen.

Op de Belgische vrije energiemarkt is dit een primeur. De websites van de Nederlandse (www.dte.nl) en de Engelse (www.ofgem.gov.uk) regulatoren bestonden reeds langer, maar deze landen gaan ons dan ook een eindje voor op het vlak van liberalisering en informatieverlening. Duitsland van zijn kant heeft geen regulator, maar diverse organisaties houden wel een vinger aan de pols.

Op het Belgische vrijemarktniveau bestaat tot nog toe alleen de federale regulator (www.creg.be), maar meer dan een paar wetteksten en de namen van de directieleden is er op hun website niet te vinden.

De Belgische regulator voor de gebonden elektriciteits- en aardgasmarkt, het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas, is anderzijds wel prominent aanwezig op het net, met een bijzonder goed gedocumenteerde site (www.cceg.be).

Naar Nederlandse, Engelse en Scandinavische normen is de website van de VREG nog niet zeer uitgebreid, maar toch kan men er nu al, naast wetteksten, memories van toelichting, verslagen van de besprekingen in het Vlaams Parlement, ook een kort overzicht vinden van wat er nog in de pipe-line zit. De Vlaamse overheid is zelfs niet te beroerd om daarnaast ook de ontwerpteksten zelf te publiceren, samen met een overzichtelijke tabel van de stadia waarin de diverse ontwerpbeslissingen zich bevinden.

Een korte toelichting over waar de VREG voor staat en welke haar taken zijn, kan uiteraard niet ontbreken. De volledig neofieten op het terrein van de vrije markt raden wij aan om eerst eens een kijkje te nemen in de rubriek “krachtlijnen”. U zal onmiddellijk op de hoogte zijn van wat met een Vlaamse vrije energiemarkt wordt bedoeld.

Uit de gepubliceerde tabel en de teksten lezen wij dat de nodige besluiten tot oprichting, werking en aanwerving van het personeel van de VREG reeds in een ver stadium verkeren. Toch heeft de Vlaamse regering het blijkbaar nodig geacht om in afwachting ervan in de plaats van de VREG te treden, wat zij met deze website dan ook avant la lettre (avant al décision ?) meteen doet.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.