Vrijmaking elektriciteitsmarkt weer een stapje dichter

6 oktober 2017 0 Door Fred

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteits- en Gasmarkt (CREG) liet vrijdag 9 februari 2000 weten dat zij klaar was met een voorlopige waardering van het bestaande hoogspanningsnet en dus ook voorlopige transportprijzen kon vastleggen op basis van een “aanvaardbaar” financieel rendement op eigen vermogen van 7 procent.

CPTE, de eigenaar van dit net, had zelf al transportprijzen vastgelegd, maar deze dienden nog te worden goedgekeurd door de CREG.

Toch is alles nog niet definitief, want het is nog niet voor de 100 % zeker dat de bestaande eigenaar ook het beheer van de energiestromen zal toegewezen krijgen. Hiervoor zijn nog enkele voorwaarden te vervullen, o.a. een beursgang.

Zolang de CREG nog niet alle informatie heeft om haar toe te laten definitieve prijzen vast te stellen, zijn de door haar voorgestelde prijzen slechts “richtlijnen”.

Van haar kant keurde, eveneens op vrijdag 9 februari 2000, de Vlaamse regering in een tweede lezing de manier van aanwerven en aanstellen van de voorzitter en de beheerders van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- (en Gas) markt (VREG) goed. Het besluit bepaalt ook de onverenigbaarheden van de functiehouders met andere activiteiten.

De reguleringsinstantie is het orgaan dat de vrije markt zal controleren en reguleren voor het distributienet in Vlaanderen.

De goedkeuringsprocedure van het genomen regeringsbesluit omvat drie lezingen. De overheidsvakbonden moeten nu hun advies geven, waarna het de beurt is aan de Raad van State om zich over het ontwerpbesluit uit te spreken.

Indien alles verloopt zoals voorzien, kan de aanwervingsprocedure midden dit jaar beginnen. Vlaams minister Steve Stevaert mag van dan af ook reeds alle voorbereidingen nemen voor de installatie van deze instantie.


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van de laatste wijzigingen, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.