Weekendtarief Elektriciteit vanaf 1 januari 2007

Nachttarief uitgebreid tot weekendtarief

 

Bereken uw eigen jaarverbruik met onze berekeningsmodule

Met onze berekeningsmodule kan u een prijsvergelijking maken tussen de verschillende elektriciteitsleveranciers.

 

Nieuwe situatie op de elektriciteitsmarkt

Als gevolg van een beslissing van de Vlaamse Regering eind 2005, wordt sinds 1 januari 2007 het elektriciteitsverbruik tijdens het volledige weekend voor alle eindafnemers op de nachtmeter worden gemeten, in plaats van op de dagmeter. Tenminste voor zover de afnemer over een nachtmeter beschikt. Dit geldt voor om het even welke leverancier. Een elektriciteitsleverancier kan dus niet beslissen om toch het dagtarief aan te rekenen. Voor de gezinnen die alleen een dagmeter hebben verandert er evenwel niets. Ook de metingen op de zogenaamde ‘uitsluitend nachtmeter’ blijven ongewijzigd.

Wat wel verandert is het (gewone) nachttarief zelf, dat dan meteen ook het weekendtarief wordt. Voor het berekenen van uw toekomstige energiekost kan je nochtans niet eenvoudig het verbruik van het weekend vermenigvuldigen met het huidige prijs van het nachtverbruik om uw winst te kennen ten opzichte van vandaag. Omdat tijdens het weekend de elektriciteit goedkoper is dan tijdens de weekdagen (vandaar de beslissing), zal het gecombineerde nacht/weekendtarief wel altijd lager blijven dan het huidige dagtarief, maar wel duurder dan het huidige nachttarief.

En ook het dagtarief zou eens kunnen wijzigen. Tot voor 1 januari hield men er bij de bepaling van het 7-dagentarief immers al rekening mee dat het verbruik tijdens de twee weekenddagen goedkoper uitvalt dan tijdens de vijf weekdagen. Wanneer nu het dagtarief alleen geldt tijdens die duurdere vijf dagen, kan het niet anders dan dat de prijs daarvoor ook moet worden opgetrokken (althans voor diegenen die een dubbeltariefmeter hebben, want voor de anderen blijft hun enige meter toch nog altijd de gemiddelde prijs over de 7 dagen en nachten in rekening brengen).

Of je winst maakt na 1 januari ten opzichte van voor 1 januari hangt dus vooral af van je mogelijkheid om je verbruik te verschuiven van weekdag naar weekenddag. Als je alleen kan verschuiven van nacht naar weekend zullen je elektriciteitskosten niet verminderen. Je gecombineerde nacht/weekendkosten zullen zelfs stijgen (zie hoger).

Een van de problemen bij deze maatregel is het vastleggen van de meterstanden op 1 januari 2007. In de praktijk is het onmogelijk om alle meterstanden op hetzelfde ogenbilk of dezelfde dag door de netbeheerder te laten opnemen. Vandaar dat door de energieregulator VREG gekozen is voor een dubbel alternatief: een vrijwillige meterbepaling door de afnemer zelf of een schatting volgens een vastgelegde methodiek.

Praktische regeling van het weekendtarief voor elektriciteit, vanaf 1 januari 2007.

Elke afnemer met een dag- en nachtmeter krijgt de mogelijkheid om in de periode van 15 december 2006 tot 15 januari 2007 zijn meterstanden door te geven aan zijn netbeheerder. Dit kan via de website van zijn netbeheerder, per telefoon of schriftelijk. Het kan eventueel ook via de website van zijn leverancier. Deze geeft de meterstand dan door aan de netbeheerder.

Indien de afnemer geen meterstanden doorgeeft aan zijn netbeheerder of aan zijn elektriciteitsleverancier, zal de netbeheerder de meterstanden op beide meters schatten door interpolatie op basis van een vorige (voor 1 januari) en een toekomstige meteropname (na 1 januari). Deze schatting, die rekening houdt met het normale verbruiksprofiel van een huishoudelijke afnemer (dit is het “normale” verloop van het verbruik over de tijd, zowel dag/nacht als week/weekend van een gemiddeld huishouden), zal doorgaans het werkelijke verbruik zeer goed benaderen.

Probeer zelf de berekening niet te maken. De formules daarvoor zijn veel te ingewikkeld. Wie het toch wil proberen, kan de formules nalezen op de website van de VREG.

Je hoeft je meterstand niet perse door te geven

Als je een dag- en nachtmeter hebt en je in de periode van 15 december 2006 tot 15 januari 2007 geen meterstanden hebt doorgegeven, hetzij aan je netbeheerder, hetzij aan je leverancier, dan zal op je eerstvolgende afrekening na 1 januari 2007 (naar aanleiding van de jaarlijkse meteropname), het verbruik over de periode van voor en na 1 januari 2007 worden verdeeld volgens de interpolatieformules die de VREG heeft vastgesteld. Een leverancier kan dus niet zelf met eigen formules je verbruik verdelen. Je kan er dus op vertrouwen dat alles eerlijk verloopt.