Industriële Tarieven C – Basisvariante

Hoogspanningstarief van de distributie
Prijzen exclusief BTW, taksen en heffingen,
geldig voor verbruiken die werden opgemeten in de maand januari 2007
Tarief C – Lange utilisatie (Basisvariante)
 
Het tarief bestaat uit een jaarlijkse vergoeding + een maandelijkse factuur.
De jaarlijkse vergoeding bedraagt : 47.31 euro per maximaal gevraagde kW (“Ter beschikking gesteld vermogen”) (min 4 MW)
Wanneer u afschakelbaar bent, betaalt u slechts 15.61
De maandelijkse factuur is gelijk aan de som van een vaste term (per maand en per kW) en de veranderlijke termen (per verbruikte kWh) (Omdat sommige bedragen [deze aangeduid met *] nogmaals functie zijn van de geïnstalleerde kW, zijn onderstaande bedragen enigszins benaderend)
Vaste term :
 
Vergoeding voor het maandelijks gevraagd maximaal vermogen * : 10.23 euro per effectief in deze maand maximaal geregistreerde kW (maandpiek)
Wanneer u afschakelbaar bent, betaalt u slechts * : 10.13
Indien vrijwillig onderbreekbaar * : 8.29
Indien afschakelbaar en moduleerbaar * : 7.57
Indien afschakelbaar en vrijwillig onderbreekbaar * : 7.57
Veranderlijke termen :
Tijdens de normale uren : 4.40 cEUR per kWh
Tijdens de stille uren : 2.85 cEUR per kWh
Opgevraagde reactieve energie (kVARh) wordt aangerekend tegen 20 % van de globale gemiddelde kWh-prijs (dit wil zeggen jaarlijkse en maandelijkse vermogentermen inbegrepen), indien het aantal kVARh meer bedraagt dan 33 % van het aantal kWh.
Opmerking :
Er zijn geen bijzondere tarieven voor de piekuren. De normale uren vallen uitsluitend op werkdagen en bedragen 15 uren per dag. De andere uren (9 uur per werkdag, zaterdag, zondag en feestdagen) zijn stillen uren.