Hoogspanningstarief Type Tweeledig A

Hoogspanningstarief A van de distributie
Prijzen exclusief BTW, taksen en heffingen,
geldig voor verbruiken die gemeten werden in de maand april 2012
Tarief A
De maandelijkse factuur is gelijk aan de som van twee vaste termen (per maand) en de veranderlijke term (per verbruikte kWh)
(Omdat sommige bedragen [deze aangeduid met *] nogmaals [lichtjes] functie zijn van de geïnstalleerde kW, zijn onderstaande bedragen enigszins benaderend)
Vaste termen :
 
Vaste vergoeding voor aansluiting :
Maandelijkse vaste vergoeding : 29.90 euro per maand
Idem indien eigen meetgroep : 7.38 euro per maand
Vermogenterm :
Indien voor verlichting * : 10.75 euro per hoogste geregistreerde kW en per maand
Indien voor drijfkracht * : 9.11 euro per hoogste geregistreerde kW en per maand
Indien voor elektrothermie * : 8.59 euro per hoogste geregistreerde kW en per maand
Mogelijke correctie  
Indien de hoogste geregistreerde kW tijdens de stille uren valt, wordt slechts 10 % verhoging toegepast.
Veranderlijke term :
 
Normale uren * : 9.46 cEUR per kWh
Stille uren : 6.35 cEUR per kWh
De opgevraagde reactieve energie (kVARh) wordt aangerekend tegen 20 % van de ‘globale’ gemiddelde kWh-prijs (dit wil zeggen vermogenterm inbegrepen), indien het aantal kVARh meer bedraagt dan 50 % van het aantal kWh.
Belangrijke opmerking :
Door de werking van de vaste vermogenterm in de factuurberekening, kan de gemiddelde kostprijs per verbruikte kWh vrij hoog oplopen. Om dit te ondervangen wordt er een maximaal gemiddelde kostprijs per kWh vastgesteld als volgt :
Voor verlichting en drijfkracht : 19.98 cEUR
Voor elektrothermie : 19.95 cEUR
De normale uren vallen uitsluitend op werkdagen en bedragen 15 uren per dag. De andere uren (9 uur per werkdag, zaterdag, zondag en feestdagen) zijn stille uren.